השימוש באתר בייאביב (להלן "האתר") יתנהל בכפיפות לתנאים הכתובים בתקנון זה. כל חריגה מהתקנון ו/או שימוש המפר את התקנון מאפשר לחברת בייאביב בע״מ (להלן “החברה”) לנקוט באמצעים הנדרשים המגנים על החברה. אנו מדגישים כי הנאמר בתקנון הינו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אולם מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון זה בקפידה, מפני שהזמנת המוצרים וביצוע פעילויות באתר (כגון הזמנה ורכישה) מאושרים על ידכם על כך שקראתם את התקנון וכי הינכם מאשרים את כל הכתוב בתקנון.

שימוש באתר ו\או הרשמה כלקוח החברה ייחשבו כהסכמה לנכתב בתקנון זה.

כלומר התנאים הכלולים בתקנון מהווים הסכם המחייב בין החבר לבין האתר ביי אביב.

כמו כן, פעילות שני הצדדים באתר (להלן החבר, להלן האתר) מצהירה כי קראו את הוראות התקנון ומסכימים לפעול תחת התנאים המפורטים בתקנון הנ"ל.

לכן לא תהיה לחבר או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה כנגד החברה ו\או עובדיה ו\או מפעילי האתר ו\או כל אדם אחר מטעם החברה כל עוד עמדו בכפוף לתקנון זה.

האתר "בייאביב" רשאי לעדכן ולעשות שינויים בתקנון זה, בכל עת, על פי שיקול דעתו, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

האתר הינו חנות וירטואלית המתנה רכישת מוצרי מזון טריים וטבעיים המוצעים בו והכל במפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר

אנו מאפשרים לכם, לקוחותינו, קנייה נוחה ומבטיחה של המצרכים הטבעיים שלנו באמצעות האיטרנט

רכישת המוצרים באתר תבוצע על ידי בחירת המוצרים, כמות היחידות למוצר, הכנסתם לעגלת הקניות ואישור ההזמנה בקופה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף ו/או לשנות את מגוון השרותים והמוצרים המוצעים באתר על פי ראות עינייו, מעת לעת

מוצרי החברה מסופקים מספקים שונים (שמם מופיע לצד כל מוצר.)

זכותה של החברה לשנות ו\או להחליף את ספקיה ללא כל הודעה מוקדמת וציון באתר בתנאי שאיכות המוצר שסופק אינה נפגעה.

החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר, בכל זמן, ומלבד ששינוי המחירים לא ישנה את החיוב של הזמנה שבאותו הזמן חויבה. במקרה כזה מתחייבת החברה לזכות את החבר במידה ורכש מוצרים אלו.

רכישת המוצר ניתנת בכל עת עד לגמר המלאי.

האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר לחבר מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר "בייאביב" למרות האמור לעיל.

ובנוסף יש לו את האפשרות לבטל הזמנה בכל עת וזאת על פי שיקולו הבלעדי וללא כל צורך במתן בנימוק או הסברה לשם כך. (בהדגשה על כך, שהכסף המושקע, במלוא סכום החיוב מצד הלקוח בעסקה המבוטלת יוחזר לידיי הלקוח.)

ביטול העסקה הנרכשה על ידי החברה תחול על פי שיקול דעתה הבלעדי במקרים הבאים

החברה אינה יכולה לספק מהמוצרים שבהזמנה

העסקה לא נקלטה על ידי החברה עקב תקלה באתר ו/או במערכות המחשבים של החברה

התקבל ביטול עסקה מצד חברת האשראי של החבר

החבר סיפק פרטים שגויים במהלך ההזמנה

במהלך ההזמנה ביצע החבר פעולה בניגוד לתקנון החברה

החבר ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה לרבות מכירת המוצרים שהזמין לצד

שלישי. החבר ביצע פעולה בלתי חוקית.

אישור תקנון זה ושימוש באתר הינם באחריות החבר מכיוון שהסכים לתקנון זה מרגע רכישתו, וזאת מעיד על כשירות החבר לבצע כל פעולה מחייבת, כולל שימוש וקניה באיטרנט, והוא אינו קטין (מתחת לגיל 18) ו\או זקוק לאישור אופוטרופוס בכדי ביצוע פעולות הקשורות להזמנת מוצרים ורכישתם באתר "בייאביב", לרבות השארת פרטים אישיים במאגר החברה. במידה והחבר הינו קטין ו\או נדרש באישור אפוטרופוס לבצע איזו מהפעולות המוצאות באתר, אישור התקנון יבוצע רק לאחר שהאופוטרופוס החוקי יתן את אישורו, ובכך פעילות באתר תהא תחת החבר ותהווה הסכם של האופוטרופוסים לתנאים הכלולים בתקנון זה.

זכותה של החברה להפסיק את שיווקו ומכירתו של מוצר כלשהו המוצע באתר, בכל עת וכן לבטל את זכות הרכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה.

החברה רשאית להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר על פי ראייתה הבלעדית.

ובכן מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר לא יהיו טענות או תביעות כלפי האתר הנ"ל בנושא עידכון או שינוי כאמור.

שימוש באתר ועצם ההירשמות כחבר באתר זה מחייבים שמירת פרטים אישיים ונתוני רכישה במאגרי הלקוחות שלנו אך מהווים לשימוש החברה בלבד. החברה לא תחול כל שימוש בפרטים אלו ללא הסכמה מפורשת מצד החבר, פרט למקרים הבאים בהם לא תהיה לחבר כל טענה כלפי החברה.

השימוש בפרטים האישיים נעשה בכדי לספק את השרותים כפי שמוצעים באתר, וכן הצגת נתונים ומשלוח המוצרים לכתובת החבר. בנוסף שימוש זה נעשה על ידי החברה בכדי ליצור קשר עם אותו לקוח בשל הזמנתו, ו\או לקבלת הטבות עתידיות. שימוש זה נעשה ללא שימוש בפרטי הזיהוי של החבר הנל לצורך ניתוחים סטטיסטיים כלליים שהחברה עושה מעת לעת.

אלא אם התקבל אישור מפורש מהחבר לאישור בשימוש בפרטיו.

החברה תעשה הכל בכדי לשמור ולאבטח על פרטיות חבריה. כל הפרטים האישיים ישמרו במאגרי המידע של החברה בצורה מאובטחת וישארו חסויים. החברה מתחייבת לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על חשאיות הנתונים ולהודיע לכלל חבריה במקרה של ידיעה מצד החברה על חשיפת הנתונים. החבר מבין ומקבל שלמרות האמור לעיל אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגרי המידע שברשות החברה על ידי גורמים שאינם בשליטתה ובמידה ויעלה בידי צד שלישי להשיג את הנתונים ממאגרי המידע לא תהיה לחבר כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי מפעילי האתר.

תהליך ההרשמה באתר יחול בכך שהחבר ימסור פרטים אישיים לרבות שמו,כתובתו,כתובת דואר אלקטרוני עדכנית וסיסמה. החבר בשום מקרה לא ימסור פרטי זיהוי כוזבים.

החברה רשאית לנקוט צעדים שונים לרבות הסרה של החבר ממאגר הנתונים של החברה וחסימתו מפעילות באתר ו\או אילו צעדים משפטיים אזרחייים ו\או פליליים כנגד חבר שמסר פרטים כוזבים.

התשלום באתר מאושר לכל אדם ו\או תאגיד המחזיקים בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף בלבד, בצמוד לשמם של בעלי הכרטיס. (בתנאי שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש). במהלך ההרשמה וכחלק מהשרות השותף באתר, יוכל החבר לשמור נתוני אשראי שונים לשימוש חוזר. נתוני האשראי ישמרו בצורה מאובטחת לפי כללי הבטיחות הנהוגים על ידי חברות האשראי בישראל האתר ישתמש בפרטי האשראי של אותו חבר אך ורק לביצוע רכישה באתר ולאחר הסכמה של החבר.

העסקה תתבצע אך ורק לאחר אישורה של חברת האשראי. במקרה שבחר החבר שלא לשמור פרטי אשראי לשימוש חוזר, יתבקש החבר למסור פרטים אלו בכל קניה מחדש ופרטי האשראיי אינם ישמרו במאגרי החברה במידה והחליט החבר שלא לשמור פרטי אשראי לא יוכל החבר לבצע קניה שותפת באתר.

לאחר סיום ההזמנה ואישורה בקופה החבר יקבל אישור בכתובת הדואר האלקטרוני שבפרטיו האישיים וההזמנה תופיע באתר תחת ״ההזמנות שלי״. במידה ולאחר השלמת ההזמנה לא תוכל החברה לספק חלק ו/או את כלל המוצרים שבהזמנה מכל סיבה שהיא , תודיע החברה לחבר, באמצעות שימוש בפרטים חסויים שהושארו במאגר הנתונים של החברה, על ביטול ההזמנה או חלקה ולחבר לא תהיה כל טענה כלפי החברה אלמלא זוכה על כל התשלום עבור האלו.

החיוב בפועל על המוצרים יתבצע עם תחילת הרכבת ההזמנה ותחילת תהליך המשלוח. התשלום על ההזמנה, אבטחת אמצעי התשלום, אישור או סירוב לקבלת תשלום וכל הכרוך בתשלום הינו באחריות חברות האשראי והחברה לא תישא כל אחריות בעניין זה

עסקה על ידי החבר תעשה בכפוף להנחיות בחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.

במידה והחבר החליט לבטל את הזמנתו לפני שעברה ביצוע, החבר יוכל לקבל ולהזדכות בכספו בחזרה במלוא התשלום שנגבה. ביטול ההזמנה יחול על ידי פניה של החבר לשירות הלקוחות של החברה.

במקרה של קבלת המוצרים, במקרה קבלת המוצרים, יוכל החבר לבטל את העסקה תוך שלוש (3) שעות מעת קבלת המשלוח ובתנאי והמוצרים במצב תקין.

במקרה כזה יוכל החבר לבחור בין להחליף את המוצר או לקבל החזר כספי על פי תנאי חברת האשראי. בכל מקרה של ביטול עסקה יש לפנות למחלקת שרות הלקוחות של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרות של מוצריה מעת לעת.

מוסכם שבכל המקרים הללו החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח או לצדדים שלישיים בגין הביטול העסקה.

המוצרים יגיעו לכתובת שנתן החבר בזמן ההזמנה

עד חמישה ימים מיום ההזמנה. בקבלת המוצרים נדרש מהחבר, או מי אחר מביתו להזדהות לפני קבלת המוצרים. בנוסף לכך החבר מתחייב להיות זמין בכתובת המשלוח ולהבין מכיוון שהזמנים הכתובים בפועל יכולים להשתנות ואינם תלויים רק ברצונה של החברה לספק את המוצרים בצורה הטובה ביותר. החבר מבין שכתובת המשלוח אינה חייבת להיות כתובת מגוריו וציון כתובת אחרת למשלוח מחייב אותו כאילו היתה כתובת מגוריו. (מכיוון שהחבר הזין פרטים לא נכונים) מועד הגעת המוצרים לכתובת המשלוח יחול בהתאם ללוח הזמנים שנקבעים מעת לעת על ידי החברה. אנו (להלן החברה) מחוייבים לעשות כל מה שביכולתנו בכדי שהמוצרים שיגיעו לידייכם יהיו באיכות ובצורה הטובה ביותר ואילו קרה ונפגם אחד המוצרים, ייצור החבר קשר עם שרות הלקוחות שלנו ואנו נדאג לתקן את הנעשה.

בכל מקרה שהוא החברה לא תבטל הזמנה במקרה של אי עמידה בתנאים אלו.

זכותה של החברה להשאיר את המוצרים בכתובת המופיעה בהזמנה ללא השגחה. החברה לא תישא באחריות במקרה של ״כח עליון״, נזקי טבע, מלחמה, פעולת איבה, מצבי חרום, שביתה ו/או השבתה ו/או כל עיכובים הנובעים מצד שלישי. ושאינם תלויים בחברה.

בזמן החיוב יתווספו להזמנה דמי משלוח כפי שפורטו בזמן ההזמנה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את דמי המשלוח. במועד האספקה

החברה תהיה רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת.

החברה תהיה רשאית למנוע את הגישה לאתר, ולאפשר קניה באתר, להשעות ו/או לתת כל שרות כפי שמופיע באתר ובתקנון זה לחבר שהפר את תנאי התקנון.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הכוללים את תוכנו, העיצוב הגרפי המגוון אותו, דגמים שמופיעים בו, סימני מסחר, פטנטים, שיטות וסודות מסחריים, ובעיקר זכויות היוצרים. הינם הרכוש הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש מחוץ לאתר שלא בהסכמתו הבלעדית והכתובה מצידו.

תקנון החברה הינו כפוף לדין הישראלי ולסמכות השיפוט הבלעדית לגבי מחלוקת בכל עניין התקנון

יהיו בתי המשפט המוסמכים בישראל.

הנהלת החברה "בייאביב"

ניווט
Close

העגלה שלי

Close

מועדפים

Great to see you here!

סיסמא תישלח לכתובת הדוא"ל שלך.

קראתי ואני מסכים לתנאי שימוש ותקנון מדיניות פרטיות.

כבר יש לך חשבון?

Close

Categories